Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa har felles møtedag 26. april og 18. oktober 2019.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Aktivitetskalendar for barnehage og skule finn du her

Møteplan for 2020 er: 28. februar, 22. april, 12. juni, 18. september, 30. oktober og 11. desember.
Felles møtedag for interkommunale selskap er: 24. april og 23. oktober 2020.