Møteplan for 2020

28. februar, Sogndal (Balestrand)
22. april, digitalt møte
12. juni, Lærdal
18. september, Vik
30. oktober, Aurland
11. desember, Høyanger

Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag 24. april og 23. oktober 2020.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Aktivitetskalendar for barnehage og skule finn du her (pdf)