Telemarksforsking har gjennom mange år utvikla ein attraktivitetsmodell for å forstå og analysera samfunnsutviklinga på regionalt nivå. Analysen som er utarbeidd for Sogn gir kunnskapsgrunnlag til arbeidet med regionalplanen. Analysen er på region- og kommunenivå, og vil innehalde oppdaterte tal i eitt år framover som kan vera nyttig for kommunane sitt planleggings- og utviklingsarbeid. 

Den regionale analysen ligg her: https://regionalanalyse.no/rapport (Bruk nettlesaren Chrome eller Firefox. Vel Sogn)