Sognarådet skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. 

Rådet har vanlegvis 6 møte i året. Leiar i rådet er ordførar Roy Egil Stadheim, Vik kommune.

Rådet har slik samansetjing:
Roy Egil Stadheim, ordførar Vik kommune (leiar)
Kjell Bøe Bjørgum, ordførar Aurland kommune
Andreas Wollnick Wiese, ordførar Luster kommune 
Audun Mo, ordførar Lærdal kommune
Stig Ove Ølmheim, ordførar Sogndal kommune
Christen Sønstlien, ordførar Årdal kommune

Rådet har ei samferdslegruppe Les meir

Les om regionen her