Bedrifter i Sogn gjer det bra! På konferansen kjem lokale bedrifter for å dele sine erfaringar med deg.

Er du leiar, tillitsvald eller verneombod? Ynskjer du vekst og utvikling gjennom samarbeid i eit mangfaldig næringsliv? Då er dette konferansen for deg!

Konferansen vert arrangert av NAV Arbeidslivssenter i samarbeid med Sogn regionråd og Sogn Næring. Konferansen er gratis. 

Tid: onsdag 2. oktober kl 0930-1530
Stad: Sogndal kulturhus

Program

Meld deg på