Dette spørsmålet står sentralt i prosjektet som Høgskulen på Vestlandet, Sogndal kommune og Sogn regionråd samarbeider om. Prosjektet sine hovudmål er: 

  • Fremje arbeidsrelevans i høgare utdanning gjennom nye læringsformer og læringsarenaer
  • Fremje systematisk kunnskapsflyt og samarbeid
  • Fremje tverrfagleg samarbeidskompetanse og innovative ferdigheiter

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har løyvd midlar til prosjektet som går over tre år (2022-2024).