Her blir 19 framifrå omstillingsprosjekt frå kommune-Noreg presentert. Som det einaste regionrådet i landet, er vi med gjennom presentasjonen av "Sats på skulen - snu Sogn".