Etter fleire konstruktive tilbakemeldingar frå interesserte deltakarar, skreddarsyr vi no gründerprogrammet Spire som eit meir fleksibelt tilbod. Kurset blir ein kombinasjon av digitale samlingar og rettleiing 1 til 1. Det vert sett mindre krav til norskkompetanse enn sist og ny påmeldingsfrist er 1. november 2021. 

Klikk på denne linken for å få meir informasjon om kurset: Informasjon om etablerarkurs

Påmelding og eventuelle spørsmål skjer direkte til: 

Knut-Erlend Rosvold
Forretningsutviklar
Knut-erlend@sognnaring.no
Mob:958 16 591

Etablerarkurset er ny satsing i prosjektet Sogn for alle. Kurset er finansiert av kommunane i Sogn regionråd og Vestland fylkeskommune, og blir utvikla av Sogn næring.