Meir enn 80 deltakarar med formannskapsmedlemar, tillitsvalde og rådmenn var samla på fellesmøtet. Dei fekk informasjon om rapporten frå Telemarksforsking og drøfta kommunane si samfunnsutviklarrolle og alternativ for kommunesamanslåing.

Presentasjonar:
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ, Bent Aslak Brandtzæg
Om kommunereforma, fylkesmann Anne Karin Hamre
Sogn - fortrinn og moglegheiter, Arvid Andenæs

Program
Vurdering frå prosjektgruppa
Framlegg til framdriftsplan
Rapport, Telemarksforsking

Les meir om kommunereforma her