Prosjektet "Naturleg Aktiv Næring Sogn" skal utvikla ei leiande næringsklynge for økosystem-tenester knytt til sunn og aktiv livsstil basert på ressursgrunnlaget i Sogn. 1. oktober reiste ordførarar, rådmenn og næringsjefar til Süd-Tirol for å læra om regionen sin langsiktige satsing og felles merkevarebygging. 

På turen fekk deltakarane vite meir om Süd-Tirol sin spesialiserte jordbruksnæring, aktivitets- og helseretta turistnæring, tilrettelagde lokalsamfunn og samfunnsengasjerte bedrifter. Alt saman er samla under ei langsiktig regional satsing, strategisk samkøyring og felles profilering. Målet med turen var å læra av dei og få idear til korleis Sogn kan samla seg kring ei regional satsing på våre felles fortrinn. 

Les rapporten