Filmen viser at det ligg godt til rette for gründerar og at det er mykje å finna på i fritida i vår region. Sogn er ein flott stad å bu og leve! Her er ein køfri kvardag.

"Kom til Sogn" vil bli vist på plenumssamlingane på karrieremessene som Framtidsfylket arrangerer i dei tre byane Trondheim, Bergen og Oslo.

Falkeblikk har laga filmen og den ligg på Youtube.