Pilotstudiet "Entreprenøriell matematikk" starta 13. september. Sju lærarar frå Luster, Sogndal og Leikanger deltek i pilotstudiet som gir 30 studiepoeng.