På dagsorden stod mange viktige saker innan samferdsel, kraft og inntektssystemet mellom anna: Rassikring, rv 13, Lærdalstunnelen, kompensasjonsordningar for næringslivet, trekk i rammetilskotet og flaskehalsar i straumnettet. ​

Presentasjonar:
Nasjonal Rasskringsgruppe
Oppgradering av Lærdalstunnelen
RV 13 Utfordringar
Flodbølgjeproblematikk
Straumpris og næringsliv 

Dagsorden