Konferansen i Sogn samla 100 deltakarar i Sogndal kulturhus. Målet med dagen var å dele erfaringar, lære av kvarandre og bli inspirert av det gode arbeidet som vert gjort kvar dag i Sogn. 

Blant bedriftene var Avery Dennison NTP, Lerum Fabrikker, Tide Buss, Vik kommune, Digital Etikett og Helse Førde.

Presentasjonane frå innleiarane finn du her

Konferansen var eit samarbeid mellom NAV Arbeidslivssenter Vestland, Sogn næring og Sogn regionråd.