Flyrutetilbodet er viktig for arbeids- og næringsliv og innbyggjarar i heile regionen. Sognarådet meiner dei reisande får eit dårlegare tilbod enn dagens med det ruteprogrammet som ligg føre.

Blant dei innspela Sognarådet har sendt inn til Widerøe er seinare morgonavgang til Oslo enn kl 0645, eit tidlegare kveldsfly frå Bergen og at ettermiddagsflyet frå Oslo held fram som direkterute. 

Heile innspelet kan du lese her