Sjå plakaten for meir informasjon 

Her kan du kan melde din interesse

SognaLoop er eit tilbod i prosjektet Sogn for alle og er støtta av Imdi.