I tillegg til ’tradisjonelle’ forvaltningsoppgåver på saklista som kompetanseplan og årsjul, har vi invitert eit tverrfagleg panel til ei utviklingsøkt om tidleg innsats.

Kommunalsjef Osvald Lykkebø frå Sogndal ser barna i gråsona frå barnehageeigar sin ståstad. Olfert Øvrebø, leiar i pp-tenesta i Luster, løfter fram problemstillinga med systemhjelp eller individhjelp. Helsesøster Ingrid Menes frå Balestrand stiller spørsmålet om korleis vi tidlegare kan avdekke behov for barna, medan Elin Reinås frå Sogn barnevern utfordrar oss på kva tid og korleis barnevernet kan hjelpe.

Program