Noralv Distad, ordførar i Aurland kommune, vart i første rådsmøte i år gjenvald som leiar i Sogn regionråd. Han har vore leiar i rådet sidan hausten 2011.

Jarle Aarvoll, ordførar i Sogndal kommune, vart gjenvald som nestleiar.