Medlemmar i programstyret "System for styrka læring":

Ordførar: Roy Egil Stadheim, Vik, vara: Audun Mo, Lærdal
Rådmann: Jarle Skartun, Luster, vara: Kjellaug Brekkhus, Høyanger
Skulefagleg ansvarleg: Ole Gunnar Krakhellen, Sogndal vara: Odd Einar Fimreite, Årdal
Rektor: Ingrid Steine Bortne, Aurland, vara: Kjell Ertesvåg, Sogndal
Styrar: Linda Midtun,assisterande styrar, Luster, vara: Hilde Valvik Menes, Sogndal
PPT: Vibeke Fusche Moe, Indre Sogn PPT, vara: Karin Uglum, Sogn PPT
Utdanningsforbundet: Steinar Øydvin, Sogndal, vara: Heidi Rennestraum, Vik
KS: Sølvi Olrich Øvrebø
Høgskulen: Professor Vegard Fusche Moe, Campus Sogndal
Statped Vest: Stian Greger Eikeland, avdelinsgsleiar, vara: Marianne Lundervold Berge, seniorrådgjevar.
Ungt Entreprenørskap: Holger Aasen
​Sogn regionråd: Karina Nerland, dagleg leiar og Inger Marie Evjestad, programleiar

Mandat for programstyret