Rådet vedtok å setja av midlar til å starta integreringsarbeidet og til betre profilering på neste års karrieremesser.

Det var fleire orienteringar i møtet; om skogsatsinga i Sogn, kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpassing, bibliotek som møteplass og veteranarbeidet i fylket.

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Presentasjonar:
Reisemålsbidrag ved Visit Sognefjord
Kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking
Skog i Sogn
Bibliotek som møteplass
Veteranarbeid i Sogn og Fjordane

Vedlegg:
Notat om reisemålsbidrag
Notat om integrering og inkludering og vedlegg med tall og fakta frå Imdi