Dei andre sakene var revidert budsjett for 2011 og budsjettramma for 2012. Rådet drøfta status og vidare arbeid av fleire samferdsletiltak. Det vil mellom anna bli sendt fråsegn til Vestlandsrådet sitt transportprogram og innspel til Statens vegvesen om ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik. 

Saksdokument

Dagen før regionrådsmøtet møttest ordførarane for mellom anna å oppsummera kva regionrådet har lukkast med og kva bør eit nytt regionråd gjera annleis? Sjå program og referat frå ordførarsamlinga.

Ordførarsamling Turtagrø 2011

 

 

 

 

 

 

 


 

Ordførarane samla på Turtagrø: Arne Sanden, Olav Lunden, Jarle Aarvoll, Olav Ellingsen,
Torodd Urnes, Marta Finden Halset og Einar Målsnes.