Representantskapet - Sognatinget: 
30. januar
30. april
19. november 

Arbeidsutvalet - ordførarar: 
16. februar, Sogndal
16. april, Lærdal
14. juni, Årdal
6. september, Vik 
18. oktober, Aurland 
13. desember, Luster 

Interkommunale selskap*: 
26. april
25. oktober

Møtestad kan bli endra. 

* SIMAS, Sognlab og Sogn brann og redning.