Sjå sakspapira 

Rådet deltok på entreprenørskapsmessa i Blixhalli.