Statens vegvesen ved prosjektleiar Stig Berg-Thomassen orienterte om alternativ og planar for oppgradering av Lærdalstunnelen.

Prosjektleiarane presenterte dei fire forprosjekta innan næringsutvikling - reiseliv, grøn næringsutvikling, teknologi og digitalisering og profil og merkevare - og Sogndal kommune inviterte til samarbeid i regionalt utviklingsapparat.  

Sognekraft ved direktør Terje Bakke Nævdal orienterte om konsekvensen av ny grunnrenteskatt på kraftverka og den nye satsinga innan grøn industriutvikling. 

Presentasjonar: 
Samferdsle - statsbudsjettet og fylkesvegprosjekta v/ Jan Øhlckers, Vidsyn
Oppgradering av Lærdalstunnelen v/ prosjektleiar Stig Berg-Thomassen, Statens vegvesen
Regionalt reiseliv v/ Line Bjelde, Sogn næring 
Grøn næringsutvikling v/ Trine Grøttebø, Årdal utvikling
Teknologi og digitalisering v/ Trine Grøttebø, Årdal utvikling
Merkevare og profil v/ Joakim Systaddal, Sogndal kommune
Samarbeid om næringsutvikling v/ Joakim Systaddal, Sogndal kommune
Grøn næringsutvikling og konsekvensen av ny grunnrenteskatt på kraftverka v/ Terje Bakke Nævdal, direktør Sognekraft

Sakspapir (lenke til portalen) eller sjå møteinnkalling (pdf) og møteprotokoll (pdf)