Rådet løyvde midlar til Framtidsfylket for gjennomføring av profileringsmessene og vedtok å vidareføra avtale med Vik kommune om GIS-koordinator. 

Lufthamnsjef Gunnar Solbakken orienterte om aktuelle tiltak og planar for Sogndal lufthamn Haukåsen.

Saksdokument