Fleire læreplassar i Sogn var tema i møtet. NHO, LO og fylkeskommunen orienterte om status og vidare arbeid med å sikre arbeids- og næringsliv fagutdanna arbeidskraft vart drøfta på møtet. Sogn opplæringskontor utfordra kommunane på korleis bli enno betre ved å ta inn fleire lærlingar og innan fleire fag.

Møteprotokoll

Møteinnkalling 

Framlegg til programplan - System for styrka læring

Presentasjonar: 
Fylkeskommunen om læreplassar
Sogn opplæringskontor
Vegen vidare etter Flåm-samlinga
Nasjonalt Villakssenter