Prosjektleiar Jeanette Walsvik orienterte om prosjektet Sogn for alle - kva vi har fått til til no og viktige satsingar framover.  Tor Arne Ness fortalte om det nye prosjektet Kaupanger sirkulære miljøpark.

Dagleg leiar Gry Høyheim informerte om aktivitetane på Vitemeir og tok oss med på omvisning. 

Sakspapir

Presentasjonar: 
Velkomen til Sogndal v/ ordførar Arnstein Menes
Sogn for alle v/ prosjektleiar Jeanette Walsvik
Kaupanger sirkulære miljøpark v/ Tor Arne Ness