Torunn Hønsi ved Vestlandsforsking presenterte funn og tilrådingar for arbeidet med klimatilpassingsteknologi. Rådet vedtok å arbeida vidare med tilrådingane i rapporten. 

Klinikkdirektør Tom Guldhav orienterte om status i Helse Førde sitt arbeid med prehospital plan.

Møteprotokoll

Møteinnkalling 

Vedlegg:
Sogn for alle - prosjektplan
Klimatilpassingsteknologi - potensiale for næringsutvikling og nasjonal møtearena i Sogn, Vestlandsforsking 
Merkevare og felles profil for Sogn - prosjektplan 
Evaluering av regionalplan 

Presentasjonar:
​Velkomen til Høyanger ved ordførar
Klimatilpassingsteknologi ved Vestlandsforsking
Prehospital plan ved Helse Førde