Formålet med avtalen er å bidra til auka bevisstgjering, satsing og struktur på entreprenørskap i utdanninga for grunnskulane.

Regionrådet legg sitt møte til same dag som den årlege entreprenørskapsmessa slik og ordførarane var med på arrangementet. Les meir om messa

Blant sakene som regionrådet handsama var utvikling av frukt- og bærklyngja på Njøs, regionaliseringsprosessen i NAV og masterplan for reiselivsutviklinga. Sakspapira til møtet finn du under.

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Program entreprenørskapsmesse

Presentasjonar:
Velkomen til Aurland ordførar Noralv Distad

Njøs frukt og bær dagleg leiar Stein Harald Hjeltnes, Njøs Næringsutvikling  og Prospekt Norsk frukt- og bærsenter

Masterplan Sogn innspelsrunde april - mai 2019 og Sognefjorden Bike & Hike Forprosjektet og oppsummering av forprosjektet reiselivsdirektør Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord

Sluttrapport Alarmsentralen i Sogn og Fjordane - Responssenter velferdsteknologi ved rådmann Øyving Bang-Olsen, Naustdal kommune

Vedlegg:
Brev frå Njøs Næringsutvikling og prospekt
Søknad frå Visit Sognefjord og rapport frå forstudie
Søknad frå nye Sogndal kommune og notat
Brev frå Skatteetaten
Årsmelding og rekneskap 2018
Norges Høgfjellskule er velkomen til Sogn
Opplæringstilbodet 2019-2020 innspel til fylkeskommunen