Rådet løyvde midlar til prosjekt for klimatilpassing som miljøteknologisatsing i Sogn og til vidareføring av satsinga innan psykisk helse for barn og unge.

Holger Aasen orienterte om aktivitetane i Ungt Entreprenørskap og inviterte kommunane til eit tettare samarbeid. Margun Thue orienterte om evalueringa av stadleg leiing ved lokalsjukehusa.

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Presentasjonar:
Innovatørar trengs overalt, Ungt Entreprenørskap
Evaluering av stadleg leiing ved lokalsjukehusa, Helse Førde

Vedlegg:
Referat frå partnarskapsmøte om fleire læreplassar
Klimatilpassing som miljøteknologisatsing i Sogn - søknad frå Vestlandsforsking
Rapport om jordmorbasert ultralydtilbod ved Lærdal sjukehus
Referat frå møte med Helse Førde, 24.9.2018
Regionalplan for arbeidet for god psykisk helse, 9.12.2016
Status kommunale planar - gjennomgang i programstyret, 4.6.2018