I møtet vart ordførar Ivar Kvalen vald som leiar til det nyoppretta programstyre for barnehage- og skulesamarbeidet. I Rådet vedtok møteplan for 2013 og ber kommunane samordna politiske møte til torsdagane. Det vart sett av meir midlar til interimsarbeidet for reiselivsorganiseringa og løyvd midlar til Framtidsfylket sine profileringsmesser, sjå lenke under.

Saksdokument