MR-maskina er finansiert av kommunar, lokalt næringsliv, privatpersonar, lag og organisasjonar med 10 millionar kroner. Fredag 7. desember var det offisiell opning og rådet la møtet sitt til sjukehuset. Ordførar og regionrådsleiar Jan Geir Solheim stod for den offisielle snorklippinga.

I møtet handsama rådet sak om kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap, handlingsplanar og løyvde tilskot til Visit Sognefjord og Framtidsfylket.

Presentasjonane frå Helse Førde, Sogneprodukt og Vitensenteret i Sogn og Fjordane finn du under.  

Møteprotokoll
Møteinnkalling

Presentasjonar:
Status i prosjektet prehospital plan ved klinikkdirektør Tom Guldhav, Helse Førde
Fleire varige tilrettelagde plassar i Sogn ved dagleg leiar Ragnhild Fjærestad, Sogneprodukt
​Vitensenteret i Sogn og Fjordane - status og arbeidet framover ved Geir Navarsete og styreleiar Tor Arne Ness 

Vedlegg:
Avtale med Ungt Entreprenørskap
Søknad frå Visit Sognefjord
Søknad frå Framtidsfylket
Handlingsplan for System for styrka læring 2019
Samferdsleplan - handlingsplan 2019
Regionalplan - handlingsplan for 2019