Jan Geir Solheim vart attvald som leiar. Ivar Kvalen vart vald som nestleiar.

Regionrådsmøtet vart lagt i forkant av den årlege karrieremessa i Grieghallen. Etter møtet var ordførarane med den felles regionstande. I lag med kommunale leiarar fortalde dei om karrieremoglegheiter for studentar og arbeidssøkjarar.  

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Vedlegg:
Søknad frå Vitensenteret
Søknad om prosjektstøtte fellesgodefinansiering
Samarbeid om kommunepsykologar - rapport