Blant sakene var felles forliksråd i Sogn, samarbeidet om teknologi og digitalisering i Sogn og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Sogn.

Lenke til sakspapira

Presentasjonane ligg som vedlegg til sakene.