Sakene til Sognatinget var overføring av oppgåver frå Sognarådet til Sogn kommunalt oppgåvefellesskap og budsjett for 2024.

Møtestart: kl 18. 

Les møteinnkallinga og møteprotokollen