Sogn regionråd gav innspel om rullebaneforlenging, ferjefrekvens, vegstrekninga Vinje-Hella-Sogndal og Sognefjellstunnel.

På møtet deltok mellom andre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, regionvegsjef Helge Eidsnes, fleire ordførarar og representantar frå næringslivet.

Presentasjon

Brosjyre