Mange viktige saker står på dagsorden når ordførarane møtet stortingsbenken: Regionrådet sine prioriteringar til Nasjonal transportplan, oppgradering av Lærdalstunnelen, Vikafjellstunnelen, cruiseturisme i Flåm og kommunekvardagen i Sogn. Sjå heile programmet

Tid: Fredag 26. mai 2023 kl 10-1330
Stad: Quality Hotel Sogndal