Sogn regionråd argumenterte for at tunnel gjennom Vikafjellet og Hemsedalsfjellet må inn i Nasjonal transportplan 2022-2033. Bogstunnel-Gaular grense må vidareførast i NTP og rammene til rassikring og vedlikehald av fylkesveg må aukast.

- Vikafjellet er Norges mest vinterstengde riksveg​. Ein tunnel vil gje vesentleg kortare reisetid mellom Bergen og Sogn, og vil legge til rette for samarbeid på tvers av regionen, sa Ivar Kvalen, som førde ordet på vegner av rådet.

Les meir om møtet på fylkeskommunen si nettside

Fylkeskommunen inviterte også til nettmøte 27. mars. Arnstein Menes, leiar i samferdslegruppa i Sogn regionråd, gav innspel til fylkespolitikarane om rådet sine prioriterte samferdsletiltak.  

Sjå presentasjonen og videomøtet