Sogn regionråd er oppteken av at utbygginga av MR ved Lærdal sjukehus vert sett i gang utan ytterlegare forseinkingar. MR bør vera ferdigstilt til september 2018. Sogn regionråd forventar at Helse Førde vedtek investeringa for MR ved Lærdal sjukehus i budsjettmøte i desember 2017.  

Les brevet til Helse Førde