På møtet onsdag 10. februar 2016 vart Petter Sortland, ordførar i Høyanger, vald til ny leiar.
Han overtek etter Harald N. Offerdal som har vore leiar i to år.

Jan Geir Solheim, ordførar i Lærdal, vart gjenvald som nestleiar.