Her la vi særskilt vekt på bakgrunn for prosjektet, samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter og den nye satsinga på barnehagesektoren.