Sogn regionråd vil bruka brosjyra for å profilera regionen og informera om prosjektet Sats på skulen - snu Sogn, og vil bli brukt for å rekruttera pedagogar til skulane og barnehagane.

Les brosjyra