Regionalt samarbeid med tilbakeblikk og råd for vidare samarbeid var tema første møtedag den 28. august. På dag to var temaet regional kompetansepolitikk og søkjarutvikling med innleiarar frå fylkeskommunen og høgskulen. 

Sjå dagsorden (pdf) og møteinnkalling (lenke til portalen). 

Presentasjonar (pdf): 

Regionalplan - status for satsingsområda v/ Karina Nerland 
Sognarådet interkommunalt politisk råd v/ Karina Nerland 
Sogn kommunalt oppgåvefellesskap v/ Joakim Systaddal kjøp av helsetenester v/ Stig Stark-Johansen
Strategisk posisjonering for Sogn v/ Joakim Systaddal
Regional kompetansepolitikk - korleis sikre framtidsretta og riktig kompetanse for arbeidslivet v/ Natalia Golis fylkesvaraordførar
Samarbeidsmodell for kompetanseutvikling i Vestland v/ Kathrin Jakobsen, Vestland fylkeskommune 
Søkjarutviklinga - utviklingstrekk for søkning til høgskuleutdanningane v/ Stine Stangeland Bach, Hvl
Korleis arbeider vi med regional utvikling v/ Geir Kåre Resaland, Hvl