Artikkelforfattar Svein Ole Sataøen innleiar slik: "Vi veit at dersom vi skal kunne utvikle kvalitet i barnehagane, krev dette at ein opparbeidar handlingskompetanse hos barnehageeigarane, barnehageleiarane, medarbeidarane, verneombod og tillitsvalde. Denne kunnskapen har dei teke på alvor i dei sju kommunane i Sogn regionråd".
 
Studentane i barnehageleiarutdanninga fekk besøk av "Barnehagen" på samlinga på Vathahalsen i Aurland, 17. - 18. mars i år. Bileta fra artikkelen dokumenterer mellom anna VM i rumpeaktebrett (Vatnahalsenmeisterskap), der Gunn Linde frå Balestrand tok ein suveren siger. 
 
Les artikkelen som byrjar på side 16 i fagtidsskriftet "Barnehagen"