Den nye kommunen skal heite Sogn kommune. Sogndal blir kommunesenteret.

Avtalen vil bli lagt fram for kommunestyra for vidare handsaming.

Det er lagt opp til folkeavrøysting 23. mai 2016, før endeleg vedtak vert gjort av kommunestyra i juni 2016.

P1000035.JPG
Ordførarane i forhandlingsutvalet: Harald N. Offerdal (Balestrand), Jon Håkon Odd (Leikanger), Olav Turvoll (Vik) og Jarle Aarvoll (Sogndal)

Les meir om kommunereforma