Mellom annan kjem Sosan Asgari Mollestad med foredraget "Frivilligheit og inkludering" og Norges fotballforbund med foredraget "Idretten inkluderer".

Gjennom prosjektet Sogn for alle skal vi saman auke deltaking i frivilligheita og skape større bulyst for innvandrarar i Sogn.

2022 er frivilligheita sitt år. Bli med på ein spennande kveld om inkludering!

Målgruppe: Alle frivillige lag og organisasjonar i Sogn, eldsjeler, kommunalsjefar for kultur, oppvekst og samfunn i alle kommunane, fylkeskommunen og andre samarbeidspartar. 

Stad: Quality Hotel Sogndal.  

Påmeldingsfrist 24. april 2022

Påmelding til Ein kveld for frivilligheita 2. mai

Sognforalle_invitasjon0305.jpg