Regionsenterkonferansen samla formannskapsmedlemar, rådmenn og næringssjefar i dei sju kommunane. Etter føredraga var det gruppearbeid, presentasjon frå gruppene og debatt.

I etterkant av konferansen oppsummerte Sogn regionråd nokre av hovudpunkta i eit brev til Sogndal kommune.

Oppsummering frå Sogn regionråd til Sogndal kommune

Les meir om regionsenterkonferansen