Kommunane i Sogn regionråd tilbyr etableraropplæring for innvandrarar. Spire er ny satsing i prosjektet Sogn for alle.

Les omtale av tilbodet her (pdf)

Du finn meir informasjon om programmet og kan melde din interesse på Sogn næring si nettside.

Kurset er finansiert av kommunane i Sogn regionråd og Vestland fylkeskommune, og blir utvikla av Sogn næring.