Anja Rogde er psykologspesialist i Fjell kommune og gav råd til kommunane om korleis utvikle ei god psykologteneste. Vivi Ann Abelsen, psykiatrisk sjukepleiar i Luster kommune, og Tore Hågard, seksjonsleiar ved Sogndal BUP, delte sine erfaringar knytta til samhandlinga og grensesnittet mellom kommunehelseteneste og spesialisthelsetenesta.

Deltakarar på samlinga var leiarar med ansvar for psykisk helse og fagpersonar i kommunane som diskuterte korleis leggje eit godt grunnlag for psykologtenesta og eit regionalt samarbeid. Siste del av dagen jobba kommunane i grupper for å starta førebuingsarbeidet. 

Presentasjonane finn du her:
Introduksjon til fagdag ved Helge Ulvestad
Kommunepsykologrollen og psykisk helsefeltet, Anja Rogde
Samarbeid om psykolog i Sogn reigonråd 
Samhandling sett frå spesialisthelsetenesta  
Samhandling sett frå kommunane