Medlemmar i styringsgruppa for Sogn for alle:
Ordførar: Hilmar Høl, Årdal kommune
Rådmann: Øistein Søvik, Vik kommune
Flyktningteneste: Turid Stigen Sørensen, fagleiar Aurland/Lærdal flyktningteneste i NAV
Næringsapparat: Torgeir Skålid, dagleg leiar Sogn Næring
Vidaregåande skule: Torill Thorbjørnsen, rektor Høyanger vidaregåande skule
Vestland fylkeskommune: Jan Heggheim, fagdirektør, avdeling for innovasjon og næringsutvikling
NAV: Sara Johnsborg, leiar NAV region Sogn
Frivillig organisasjon: Bjørg Eikum Tang, Sogndal Røde Kors
Næringsliv: May Britt Torsnes, HR Manager, Nyrstar 
Sogn regionråd: Karina Nerland, dagleg leiar og Heidi Myrvold, prosjektleiar

Mandat for styringsgruppa

Møtereferat